top of page

YON REFRIJ POU SWEN EKSTRÒDINÈ

Antanke lidè nan swen sante, nou pran angajman pou pyonye apwòch inovatè, bay tretman dènye kri, ak bay swen konpasyon pou satisfè bezwen kominote nou an k ap evolye.

Jesyon Doulè

Jesyon Doulè se yon bwat zouti nan metòd pou ede moun fè fas ak diferan kalite doulè egi oswa kwonik. Li gen ladann bagay tankou medikaman, egzèsis, ak teknik entèvansyon pou diminye doulè ak lavi chak jou.

Òtopedik

Kondisyon òtopedik yo varye ant blesi espò ak ka zo kase nan doulè nan jwenti kwonik ak atrit. Sèvi ak yon konbinezon de teknik chirijikal ak teknik ki pa chirijikal, doktè nou yo vize non sèlman soulaje doulè, men tou amelyore fonksyonalite an jeneral ak kalite lavi pou pasyan yo.

Kontakte nou jodi a! 

REVIZYON

3D Scans

Revizyon Google

Atansyon an ekselan soti nan anplwaye resepsyon an nan doktè a. Doktè a gen anpil pasyans nan eksplike pasyan an chak detay! Definitivman pral rekòmande 100% !!!

-Josie Aguirre

Image by Piron Guillaume

Revizyon Pasyan

Bon Anviwònman, Bon Anplwaye,  & 1 nan pi bon doktè nan New Jersey.Dr. Trè Smart & Konnen Kisa Pou Fè & Tretman an pou soulaje doulè yo. Doktè sa a nan isit la pral fè ou mak nouvo ankò nan Approx.100% Doulè gratis garanti. Tanpri vizite li si w ap chèche èd 4 doulè ou bezwen.

- Edwin Aguilar

vecteezy a male doctor explains the physiology of the human body

Revizyon Google

Anplwaye zanmitay, ak Doktè Trnovski te trè bèl. -

Yahaira Correa

bottom of page