top of page

Ki sa ki fasèt doulè nan jwenti?

Doulè fasèt enplike malèz ki soti nan jwenti fasèt yo nan kolòn vètebral la. Imajine kolòn vètebral ou kòm yon kolòn nan blòk bilding, ak ant blòk sa yo gen ti jwenti yo rele jwenti fasèt. Jwenti sa yo ede ak mouvman men yo ka lakòz doulè si yo vin irite oswa blese. Panse a doulè fasèt tankou doulè oswa malèz ki te koze pa jwenti sa yo pa travay san pwoblèm, menm jan ak ki jan yon pòt ta ka krake si gon li yo pa byen lwil. Doulè sa a ka rive akòz aje, mete ak chire, oswa blesi, epi li ta ka santi tankou yon doulè mat oswa doulè nan do a. Lè ou gen yon glise ak tonbe oswa aksidan machin, enpak la ka afekte jwenti sa yo, sa ki lakòz iritasyon oswa blesi. Li sanble ak ki jan yon pòt ta ka fè yon bri si gon li yo frape oswa boulvèse. Nan ka sa a, jwenti fasèt yo, tankou gon yo, ka vin douloure apre enpak la. Doulè sa a ka santi tankou yon doulè ki pèsistan oswa doulè nan do a.

Sentòm Doulè nan Facet nan matris:

 1. Doulè nan kou: Doulè ki pèsistan oswa renouvlab nan kou a, souvan dekri kòm yon doulè oswa doulè.

 2. Mouvman kou limite: Difikilte pou deplase kou a lib oswa vire tèt la alèz.

 3. Doulè ak Mouvman Tèt: Malèz ki vin pi mal lè w panche tèt ou oswa vire l nan sèten direksyon.

 4. Radye Doulè: Doulè ki ka pwolonje nan zepòl yo oswa anwo do.

 5. Maltèt: Doulè fasèt nan matris ka pafwa mennen nan tèt fè mal tansyon.

 6. Sansiblite: Ogmantasyon sansiblite oswa doulè lè w manyen zòn kou a.

 7. Rèd: Santiman sere oswa enflexibilite nan misk kou yo.

 8. Soulajman Doulè ak Repoze: Repoze oswa chanje pozisyon ka bay soulajman tanporè.

 9. Difikilte pou dòmi: Malèz ki entèfere ak kalite dòmi.

Sentòm doulè fasèt lonbèr, ki enplike malèz ki soti nan jwenti fasèt yo nan do a, ka varye, men siy komen yo ka genyen:

 1. Doulè nan do anba: Doulè ki pèsistan oswa renouvlab nan do a, souvan dekri kòm yon doulè mat oswa doulè.

 2. Rèd: Santiman sere oswa fleksibilite redwi nan pi ba do a.

 3. Doulè ak Sèten Mouvman: Malèz ki vin pi grav ak aktivite oswa mouvman espesifik, tankou koube bak oswa trese.

 4. Radye Doulè: Doulè ki ka pwolonje nan bounda yo, kwis, oswa menm pi ba janm yo. Sa a ka pafwa fè erè pou syatik.

 5. Sansiblite: Ogmantasyon sansiblite oswa doulè lè w manyen zòn ki pi ba nan do a.

 6. Difikilte pou kanpe oswa mache: Malèz ki ka afekte kapasite pou kanpe oswa mache pou yon peryòd pwolonje.

 7. Soulajman Doulè ak Repoze: Repoze oswa chanje pozisyon ka bay soulajman tanporè.

 8. Limite Ranje Mouvman: Difikilte pou koube, trese, oswa fè sèten mouvman akòz doulè.

Li enpòtan sonje ke doulè fasèt lonbèr ka gen sentòm ki sipèpoze ak lòt kondisyon ki pi ba yo, epi yon dyagnostik egzat pa yon pwofesyonèl swen sante enpòtan anpil pou jesyon apwopriye. Si yon moun gen doulè nan do ki pèsistan oswa grav, li rekòmande pou chèche swen medikal pou detèmine kòz ki kache a epi devlope yon plan tretman efikas.

bottom of page