top of page

Ki sa ki Doulè Discogenic?

Doulè Discogenic refere a malèz ki soti nan disk yo entèvèrtebral nan kolòn vètebral la. Imajine disk sa yo kòm kousen ant zo yo (vètebre) ki fòme kolòn vètebral ou. Lè disk sa yo vin domaje oswa dejenere, yo ka lakòz doulè. Doulè Discogenic rive lè disk mou ki genyen ant zo yo nan kolòn vètebral ou usure, chire, oswa vin domaje. Panse a disk sa yo kòm absòbe chòk ki ede kolòn vètebral ou deplase san pwoblèm. Lè yo pa travay byen, sa ka lakòz doulè nan do a oswa nan kou.

Sentòm Doulè Discogenic:

 1. Doulè nan do oswa nan kou: Doulè ki pèsistan nan do pi ba (pou disk lonbèr) oswa anwo do ak kou (pou disk nan kòl matris).

 2. Doulè vin pi grav ak mouvman: Aktivite tankou koube, leve, oswa trese ka fè doulè a pi entans.

 3. Soulajman Doulè ak Repoze: Repoze oswa kouche ka bay soulajman tanporè nan doulè a.

 4. Limite Ranje Mouvman: Difikilte pou deplase kolòn vètebral la lib, espesyalman lè w ap koube pi devan oswa dèyè.

 5. Rèd: Santi rèd oswa enflexibl nan do a.

 6. Radyasyon Doulè: Doulè ka gaye nan bounda yo oswa nan janm yo (pou disk lonbèr) oswa nan zepòl yo oswa bra yo (pou disk nan kòl matris).

Li enpòtan pou sonje ke doulè diskojenik ka varye nan entansite epi yo ka enfliyanse pa faktè tankou laj, jenetik, ak fòm. 

Ki sa ki stenoz epinyè?

Stenoz epinyè a se yon kondisyon ki enplike rediksyon nan espas ki nan kolòn vètebral la, ki ka mete presyon sou mwal epinyè a ak nè. Imajine kolòn vètebral ou kòm yon tinèl, ak stenoz epinyè a se tankou tinèl sa a vin pi restrenn. Panse a kolòn vètebral ou kòm yon tib pwoteksyon ki loje kòd epinyè a ak nè. Nan stenoz epinyè a, tib sa a vin pi etwat, tankou yon tinèl k ap peze nan tèt li. Rediksyon sa a ka mennen nan presyon sou mwal epinyè a ak nè, sa ki lakòz malèz.

Sentòm stenoz epinyè:

 1. Doulè nan do oswa nan kou: Doulè ki pèsistan nan do pi ba (pou stenoz lonbèr) oswa anwo do ak kou (pou stenoz nan matris).

 2. Pèt sansasyon oswa pikotman: Santiman pikèt ak zegwi oswa yon mank de sansasyon nan bra yo (pou stenoz nan kòl matris) oswa janm (pou stenoz lonbèr).

 3. Feblès: Redwi fòs nan bra yo (pou stenoz nan kòl matris) oswa janm (pou stenoz lonbèr).

 4. Difikilte pou mache: Pwoblèm nan mache oswa kenbe balans, espesyalman pandan distans ki pi long.

 5. Radye Doulè: Doulè ki ka pwolonje nan bounda yo oswa janm (pou stenoz lonbèr) oswa nan zepòl yo oswa bra (pou stenoz nan matris).

 6. Sentòm yo soulaje lè repo: Repoze oswa chita ta ka soulaje sentòm yo pou yon ti tan.

 7. Difikilte ak ladrès motè amann: defi ak travay ki mande presizyon, tankou bouton yon chemiz oswa ekri.

Se stenoz epinyè souvan ki asosye ak aje ak mete ak chire sou kolòn vètebral la, men li ka lakòz tou nan kondisyon tankou èrni disk oswa atrit. Si yon moun fè eksperyans doulè ki pèsistan oswa lòt sentòm ki gen rapò ak stenoz epinyè, li enpòtan pou konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou yon dyagnostik egzat ak jesyon apwopriye.

bottom of page