top of page
vecteezy_doctor-examining-the-knee-of-a-patient-with-a-bandage_11907709_809.jpg
Dr Handago

Dr John Handago, MD

Doktè John Handago, se yon chirijyen òtopedik ki gen anpil respè k ap sèvi pi gwo zòn vil Nouyòk la. Avèk yon apwòch konsèvatif nan swen, li evite operasyon chak fwa sa posib, epi lè li fè operasyon, sitou anplwaye teknik minim pwogrese pou fasilite yon rekiperasyon rapid. Doktè John Handago pote plis pase kat deseni ekspètiz san parèy nan domèn swen òtopodeik. Li te fè yon diplòm medikal nan Universidad de Guadalajara an 1976 e depi li te dedye karyè li pou avanse swen òtopedik. Doktè Handago te konplete plizyè rezidans prestijye, ki gen ladan sa yo nan St Barnabas Medical Center, Rutgers New Jersey Medical Center, ak Monmouth Medical Center, amelyore konpetans li ak konesans li nan operasyon òtopedik.

   Kwè pasyan ki gen konesans yo ka pran pi bon desizyon sou pwòp tretman yo, Doktè Handago fè anpil efò nan eksplike opsyon tretman ak chak etap nan terapi. Li travay ak pasyan yo pou devlope yon plan tretman trè pèsonalize ki pi byen adapte ak bezwen swen sante yo. Malgre ke li renome pou konpetans chirijikal li, Doktè Rovner wè operasyon kòm yon dènye rekou, epi li ka kòmanse tretman ak modalite ki pa pwogrese tankou terapi fizik. 

Pandan tout bèl karyè li, Doktè Handago te genyen plizyè sètifikasyon ak lisans, tankou Lisans Medikal Eta NJ (1978 - 2025) ak Lisans Medikal Eta NY (1977 - 2024), ki montre angajman li pou kenbe pi wo estanda pratik medikal yo. Gwo afilyasyon li ak enstitisyon medikal dirijan yo, ki gen ladan Garnet Health Medical Center nan Middletown, New York, St. Anthony Community Hospital nan Warwick, New York, ak Hudson Regional Hospital nan Secaucus, New Jersey, te ateste plis repitasyon li nan kominote medikal la. .

Antanke yon pratikan ki gen anpil eksperyans, Dr Handago dedye a bay swen òtopedik eksepsyonèl, melanje tretman dènye kri ak yon apwòch konpasyon. Angajman li nan ekselans ak pouswit san rete nan avansman medikal souliye misyon li pou amelyore lavi pasyan yo atravè solisyon konplè sante miskiloskelèt.

Kontakte

Mwen toujou ap chèche nouvo opòtinite enteresan. Ann konekte.

bottom of page