top of page

Ki sa ki Radikulopati?

Radiculopathy nan matris ak lonbèr yo se kondisyon ki enplike iritasyon oswa konpresyon nan nè nan kou a (nan matris) oswa pi ba do (lonbèr), respektivman. Imajine nè sa yo kòm chemen ki vwayaje nan kolòn vètebral la epi pwolonje nan bra yo oswa nan janm yo. Lè nè sa yo afekte, li ka mennen nan radiculopathy.

Kijan MVA yo ka lakòz radikulopati: Nan yon aksidan machin, fòs la ka souke kolòn vètebral la, sa ki lakòz disk (estrikti ki sanble ak kousen ant zo epinyè) deplase oswa èrni. Sa a ka mete presyon sou nè ki tou pre, ki mennen nan radiculopathy. Pou egzanp, nan yon kolizyon dèyè, kou a ka menen retounen ak lide toudenkou, ki afekte nè nan rejyon an nan matris (kou). Menm jan an tou, yon enpak ki afekte do a ka mennen nan radikulopati lonbèr.

Radiculopathy nan matris (kou): Radiculopathy nan matris rive lè nè nan kou a kwense oswa irite, souvan akòz kondisyon tankou èrni disk oswa spurs zo. Sa ka lakòz sentòm tankou doulè, pèt sansasyon, oswa feblès nan bra yo.

Sentòm Radikulopati nan matris:

 1. Doulè nan kou: Malèz oswa fè mal nan kou a.

 2. Doulè nan bra ki gaye: Doulè ki desann nan bra a, souvan nan dwèt yo.

 3. Pèt sansasyon oswa pikotman: Sansasyon zegwi ak zegwi nan bra oswa nan men an.

 4. Feblès: Redwi fòs nan misk bra yo.

 5. Difikilte ak ladrès motè amann: defi ak travay ki mande presizyon, tankou bouton yon chemiz.

Radikulopati lonbèr (anba do): Radikulopati lonbèr enplike nan iritasyon oswa konpresyon nan nè nan do a, souvan ki te koze pa kondisyon tankou èrni disk oswa stenoz epinyè. Sa a ka mennen nan sentòm nan pye yo.

Sentòm Radikulopati lonbèr:

 1. Doulè nan do: malèz oswa doulè nan do a.

 2. Radye Doulè Janm: Doulè ki vwayaje desann nan janm la, souvan nan pye a.

 3. Pèt sansasyon oswa pikotman: Sansasyon zegwi ak zegwi nan janm oswa pye.

 4. Feblès: Redwi fòs nan misk janm yo.

 5. Difikilte pou mache: Defi ak mache oswa kenbe balans.

Li enpòtan sonje ke sentòm sa yo ka varye nan severite, ak moun ki fè eksperyans doulè ki pèsistan oswa grav ta dwe chèche swen medikal pou yon dyagnostik apwopriye ak tretman apwopriye.

Ki sa ki syatik?

Syatik se yon kondisyon ki enplike doulè, pèt sansasyon, oswa pikotman ki soti nan pi ba do a epi vwayaje desann nan yon sèl janm. Li rive lè nè syatik, ki se pi gwo nè nan kò a, vin irite oswa konprese. Sa a ka rive akòz plizyè faktè, tankou yon disk herniated, SPUR zo, oswa presyon sou rasin nè yo.

Sentòm syatik:

 1. Doulè nan do anba: Malèz oswa doulè nan do ki pi ba a se souvan yon précurseur nan syatik.

 2. Radye Doulè Janm: Sentòm karakteristik syatik la se doulè ki vwayaje desann dèyè yon sèl janm. Doulè sa a ka varye ant yon ti doulè nan yon sansasyon byen file, tire.

 3. Pèt sansasyon oswa pikotman: Sansasyon zegwi oswa yon mank de santiman nan janm oswa pye.

 4. Feblès nan misk: feblès nan misk janm yo, ki fè li difisil pou leve pye a oswa zòtèy yo.

 5. Difikilte pou chita: Doulè ka entansifye lè chita pou peryòd pwolonje, espesyalman sou yon bò.

 6. Sansasyon boule: Gen kèk moun ki gen syatik ki ka fè eksperyans yon sansasyon boule oswa searing nan janm ki afekte a.

 7. Ogmantasyon Doulè ak Mouvman: Aktivite tankou mache, kanpe, oswa menm etènye ka agrave doulè syatik.

 8. Pèt nan reflèks: Nan ka grav, ka gen yon diminisyon oswa pèt nan reflèks, tankou reflèks jenou.

Li enpòtan sonje ke sentòm syatik yo ka varye nan entansite, epi se pa tout moun ki pral fè eksperyans tout sentòm sa yo. Si ou sispèk ou gen syatik, li rekòmande pou konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou yon dyagnostik egzat ak opsyon tretman apwopriye.

bottom of page