top of page

Ki sa ki Doulè Discogenic?

Doulè Discogenic refere a malèz ki soti nan disk yo entèvèrtebral nan kolòn vètebral la. Imajine disk sa yo kòm kousen ant zo yo (vètebre) ki fòme kolòn vètebral ou. Lè disk sa yo vin domaje oswa dejenere, yo ka lakòz doulè. Doulè Discogenic rive lè disk mou ki genyen ant zo yo nan kolòn vètebral ou usure, chire, oswa vin domaje. Panse a disk sa yo kòm absòbe chòk ki ede kolòn vètebral ou deplase san pwoblèm. Lè yo pa travay byen, sa ka lakòz doulè nan do a oswa nan kou.

Sentòm Doulè Discogenic:

 1. Doulè nan do oswa nan kou: Doulè ki pèsistan nan do pi ba (pou disk lonbèr) oswa anwo do ak kou (pou disk nan kòl matris).

 2. Doulè vin pi grav ak mouvman: Aktivite tankou koube, leve, oswa trese ka fè doulè a pi entans.

 3. Soulajman Doulè ak Repoze: Repoze oswa kouche ka bay soulajman tanporè nan doulè a.

 4. Limite Ranje Mouvman: Difikilte pou deplase kolòn vètebral la lib, espesyalman lè w ap koube pi devan oswa dèyè.

 5. Rèd: Santi rèd oswa enflexibl nan do a.

 6. Radyasyon Doulè: Doulè ka gaye nan bounda yo oswa nan janm yo (pou disk lonbèr) oswa nan zepòl yo oswa bra yo (pou disk nan kòl matris).

Li enpòtan pou sonje ke doulè diskojenik ka varye nan entansite epi yo ka enfliyanse pa faktè tankou laj, jenetik, ak fòm. 

Nan yon aksidan machin motè (MVA), fòs ak enpak kolizyon an ka afekte disk intervertebral nan kolòn vètebral la, ki kapab mennen nan doulè diskojenik. Imajine kolòn vètebral ou tankou yon pil nan blòk bilding, ak ant chak blòk, gen mou, disk kousen tankou. Disk sa yo aji kòm absòbe chòk, ede kolòn vètebral ou deplase san pwoblèm. Pandan yon MVA, fòs la toudenkou oswa enpak ka souke disk sa yo. Enpak sa a ka lakòz disk yo chire, chanje, oswa mete desann sou tan.

Ki jan MVA lakòz Doulè Discogenic:

 1. Enpak fòs: Fòs fò nan yon aksidan machin ka souke ak estrès kolòn vètebral la, ki afekte disk yo.

 2. Domaj Disk: Disk yo ka blese, sa ki lakòz dlo nan je oswa lòt pwoblèm. Sa a ka kreye doulè ak malèz.

 3. Chanjman nan aliyman: enpak la ka lakòz kolòn vètebral la chanje oswa deplase san atann, sa ki afekte fason disk yo fonksyone epi ki lakòz doulè.

 4. Enflamasyon: repons kò a nan aksidan an ka mennen nan enflamasyon alantou disk yo, kontribye nan doulè.

Rezilta: Konbinezon efè sa yo ka lakòz doulè diskojenik, kote disk yo domaje nan kolòn vètebral la lakòz doulè ki pèsistan, espesyalman nan do ki pi ba (pou disk lonbèr) oswa anwo do ak kou (pou disk nan matris). Doulè sa a ka santi pandan mouvman, tankou koube oswa trese, epi li ka varye nan entansite.

Li enpòtan pou chèche swen medikal apre yon MVA, paske pwofesyonèl swen sante yo ka evalye ak adrese nenpòt pwoblèm potansyèl ki gen rapò ak disk, bay swen apwopriye pou jere ak soulaje doulè diskojenik..

Ki sa ki stenoz epinyè?

Stenoz epinyè a se yon kondisyon ki enplike rediksyon nan espas ki nan kolòn vètebral la, ki ka mete presyon sou mwal epinyè a ak nè. Imajine kolòn vètebral ou kòm yon tinèl, ak stenoz epinyè a se tankou tinèl sa a vin pi restrenn. Panse a kolòn vètebral ou kòm yon tib pwoteksyon ki loje kòd epinyè a ak nè. Nan stenoz epinyè a, tib sa a vin pi etwat, tankou yon tinèl k ap peze nan tèt li. Rediksyon sa a ka mennen nan presyon sou mwal epinyè a ak nè, sa ki lakòz malèz.

Sentòm stenoz epinyè:

 1. Doulè nan do oswa nan kou: Doulè ki pèsistan nan do pi ba (pou stenoz lonbèr) oswa anwo do ak kou (pou stenoz nan matris).

 2. Pèt sansasyon oswa pikotman: Santiman pikèt ak zegwi oswa yon mank de sansasyon nan bra yo (pou stenoz nan kòl matris) oswa janm (pou stenoz lonbèr).

 3. Feblès: Redwi fòs nan bra yo (pou stenoz nan kòl matris) oswa janm (pou stenoz lonbèr).

 4. Difikilte pou mache: Pwoblèm nan mache oswa kenbe balans, espesyalman pandan distans ki pi long.

 5. Radye Doulè: Doulè ki ka pwolonje nan bounda yo oswa janm (pou stenoz lonbèr) oswa nan zepòl yo oswa bra (pou stenoz nan matris).

 6. Sentòm yo soulaje lè repo: Repoze oswa chita ta ka soulaje sentòm yo pou yon ti tan.

 7. Difikilte ak ladrès motè amann: defi ak travay ki mande presizyon, tankou bouton yon chemiz oswa ekri.

Se stenoz epinyè souvan ki asosye ak aje ak mete ak chire sou kolòn vètebral la, men li ka lakòz tou nan kondisyon tankou èrni disk oswa atrit. Si yon moun fè eksperyans doulè ki pèsistan oswa lòt sentòm ki gen rapò ak stenoz epinyè, li enpòtan pou konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou yon dyagnostik egzat ak jesyon apwopriye.

Aksidan, espesyalman aksidan machin motè (MVAs), ka kontribye nan devlopman oswa vin pi grav nan stenoz epinyè atravè divès mekanis. Li enpòtan sonje ke stenoz epinyè a se souvan yon kondisyon dejeneratif ki rive piti piti sou tan, men evènman twomatik tankou aksidan ka akselere oswa vin pi mal pwogresyon li yo. Aksidan, patikilyèman MVAs, ka gen enpak sou kolòn vètebral la nan fason ki kontribye nan oswa vin pi mal stenoz epinyè.

Ki jan aksidan ak MVA yo kontribye nan stenoz epinyè:

 1. Èrnyasyon disk: Nan yon aksidan, fòs la ka lakòz disk yo mou ant vètebral yo gonfle oswa herniate. Sa a gonfle ka diminye espas ki la nan kanal epinyè a, kontribye nan stenoz.

 2. Frakti oswa dislokasyon: Chòk nan yon aksidan ka mennen nan ka zo kase oswa dislokasyon nan vètebral la. Zo ki deplase yo ka anvayi kanal epinyè a, diminye li epi sa ki lakòz stenoz.

 3. Blesi tisi mou: Blesi nan ligaman ak tisi mou alantou kolòn vètebral la ka lakòz enflamasyon. Anfle ak enflamasyon ka kontribye nan rediksyon kanal epinyè a.

 4. Akselerasyon koripsyon: Aksidan ka akselere mete natirèl la ak chire sou kolòn vètebral la, ki mennen nan koripsyon twò bonè nan disk yo ak jwenti. Koripsyon sa a ka kontribye nan devlopman nan stenoz epinyè.

Rezilta: Konbinezon an nan faktè sa yo ka kontribye nan rediksyon nan kanal la epinyè, ki mennen nan stenoz epinyè. Li enpòtan pou chèche swen medikal apre yon aksidan, paske pwofesyonèl swen sante yo ka evalye nenpòt enpak potansyèl sou kolòn vètebral la epi adrese pwoblèm san pèdi tan pou anpeche oswa jere stenoz epinyè.

bottom of page