top of page

Sou nou

Konsènan klinik medikal la

estetoskop ak yon otoskop sou yon Desktop

Avèk yon ekspètiz kolektif ki gen plis pase 30 ane, ekip pwofesyonèl swen sante devwe nou an pote yon richès konesans nan forefront nan swen pasyan yo. Pandan ke nou gen yon istwa rich nan domèn medikal la, nou kontan anpil pou nou antre nan yon nouvo antrepriz an 2023, entwodwi apwòch dènye kri pou benefisye sante ak byennèt kominote nou an.

Nan biwo ti men ki dinamik nou an, nou fyè dèske nou ankouraje yon anviwonman solid kote pasyan yo plis pase jis ka medikal—yo trete yo ak pi gwo diyite epi yo konsidere yo kòm fanmi. Doktè konpasyon ak swen nou yo bay priyorite vwayaj sante ou, konbine chalè a nan swen pèsonalize ak presizyon nan ekspètiz sezonman.

Nan DST Pain, nou espesyalize nan adrese yon seri enkyetid medikal nan jesyon doulè entèvansyon ak swen òtopedik, ak konpetans patikilye nan aksidan machin motè, glise ak tonbe, ak kondisyon kwonik feblès. Angajman nou ale pi lwen pase tretman sèlman; nou devwe pou bay pasyan nou yo pouvwa pou yo reprann kontwòl lavi yo atravè solisyon swen sante konplè ak adapte yo.

Ba w pi bon doktè pou pi bon swen

pòtrè Stefan Trnovski, MD

Jesyon Doulè Entèvansyon

pòtrè Dr John Handago

Komisyon Konsèy Sètifye Chirijyen Òtopedik

bottom of page