top of page
doctors attending to a patient in a surgical bed and a nurse preparing instruments

Òtopedik

Fizyoterapi

Pi bon swen anbaDr John Handago, MD.

Espesyalize nan swen konplè nan blesi espò, aksidan machin, glise ak tonbe, ak kondisyon doulè kwonik, anplwaye nou yo ekipe pou bay solisyon pèsonalize pou chak etap nan vwayaj òtopedik ou. Kit ou se yon atlèt k ap rekipere apre yon aksidan ki gen rapò ak espò, k ap chèche reyabilitasyon apre yon aksidan machin, oswa k ap jere yon kondisyon kwonik ki afekte zo oswa jwenti w, biwo nou an angaje l pou l bay tretman avanse ak swen konpasyon. Nou priyorite byennèt ou, konsantre sou restorasyon fonksyon, diminye doulè, epi ede ou reprann yon vi aktif ak satisfè. Fè nou konfyans pou nou gide ou atravè yon plan swen ki adapte ki adrese bezwen inik ou yo epi ki sipòte chemen ou nan pi bon sante.

Orè jodi a. Li fasil, rapid ak an sekirite.

bottom of page