top of page

Ki sa ki se doulè nan do?

Doulè nan do ba, oswa Lumbago,  trè komen; apeprè 70-80% pousan nan granmoun ap gen doulè nan do ki ba nan lavi yo.

Yon kòz komen nan doulè nan do anba se blesi egi ak / oswa chanjman dejeneratif. Pifò nan tan an, sa a soti nan mete nòmal ak chire sou kò a epi li ka ogmante sou tan. Gen kèk doulè nan do ki ka rive nan antors (detire twòp oswa chire ligaman), tansyon (tandon chire oswa misk) oswa lòt  blesi twomatik.

Sentòm doulè nan do yo ka varye selon kòz ki kache a, men siy ak sentòm komen yo ka enkli:

 1. Doulè Mat oswa byen file: Doulè nan do ka prezante kòm yon doulè pèsistan, mat oswa yon doulè toudenkou, byen file.

 2. Rèd: fleksibilite limite ak rèd nan do a, ki fè li difisil pou deplase alèz.

 3. Tansyon nan misk: Sere oswa spasm nan misk nan misk yo dèyè.

 4. Radye Doulè: Doulè ki gaye soti nan pi ba do a nan bounda yo, kwis, oswa menm desann nan pye yo (syatik).

 5. Difikilte pou kanpe oswa mache: Doulè nan do ka fè li difisil pou kanpe dwat oswa mache san malèz.

 6. feblès oswa pèt sansasyon: feblès oswa pèt sansasyon nan pye yo oswa nan pye, sitou si gen konpresyon nè.

 7. Doulè ki vin pi grav ak aktivite: Doulè nan do ki entansifye ak sèten mouvman oswa aktivite.

 8. Doulè ki Amelyore ak Repoze: Soulajman oswa rediksyon nan doulè lè repoze oswa chanje pozisyon.

 9. Limite Ranje Mouvman: Difikilte pou koube, trese, oswa vire tors la akòz doulè oswa rèd.

 10. Doulè ki pèsiste: doulè nan do kwonik ki dire pou yon peryòd pwolonje, pi lwen pase kèk semèn.

Doulè nan do ki soti nan yon aksidan machin motè (MVA) oswa glise ak tonbe ka montre sentòm divès kalite. Men siy ak sentòm komen doulè nan do nan sitiyasyon sa yo:

 1. Doulè: Malèz ki pèsistan oswa egi nan do a, ki ka varye soti nan yon doulè mat rive byen file, doulè tire.

 2. Rèd: Difikilte pou deplase do a oswa yon sans de sere nan misk yo.

 3. Doulè gaye: Malèz ki ka pwolonje soti nan do a nan lòt zòn, tankou bounda yo, ranch yo, oswa janm yo.

 4. Spasm nan misk: Kontraksyon envolontè oswa sere nan misk yo dèyè.

 5. Sansiblite: Ogmantasyon sansiblite oswa doulè lè w manyen zòn ki afekte nan do a.

 6. Limite ranje mouvman: Difikilte pou koube, tòde, oswa fè mouvman regilye akòz doulè oswa rèd.

 7. Pèt sansasyon oswa pikotman: Sansasyon tankou broch ak zegwi nan pye yo oswa nan pye, ki endike potansyèl patisipasyon nè.

 8. Feblès: Redwi fòs nan pye yo oswa nan pye, sitou si nè yo afekte.

 9. Syatik: Doulè ki gaye sou nè a syatik, souvan lakòz malèz desann yon sèl janm.

 10. Difikilte pou kanpe oswa mache: Doulè ka fè li difisil pou kenbe yon pwèstans dwat oswa deplase alèz.

 

Li enpòtan sonje ke sentòm sa yo ka endike plizyè kondisyon ki kache, epi li rekòmande pou konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou yon dyagnostik apwopriye ak tretman apwopriye.

bottom of page